O kozí farmě ABEL plus spol. s r.o.

Farma ABEL plus pochází ze Slovenska. Je chovatelem koz a výrobce tablet ze sušeného kozího mléka. Fungují od roku 1996 v Kysucké obci Podvysoká, kde hospodaří cca na 300 ha. Kozí farma má několikaleté bohaté zkušenosti ve velkochovu koz a dosáhla v této oblasti mnoho úspěchů.

Zaměřují se zejména na chov  plemene kozy Šanské, bílé a na produkci mléka. Nedílnou součástí společnosti je také zpracování kozího mléka, jeho sušení a na výrobky z kozího mléka. Mají vlastní sušárnu, ve které zpracovávají syrové kozí mléko, které následně zpracovávají do svých produktů CAPRAMILK.

Ekologické zemědělství je hospodaření s pozitivním vztahem ke zvířatům, k půdě, k rostlinám, a celkově k  přírodě. Vše bez používání umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků a  hormonů. Jedná se o velmi pokrokový způsob hospodaření, které staví na tisíciletých zkušenostech našich předků. Bere ohled na přirozené koloběhy a v závislosti na tom umožňuje vyrábět vysoce a kvalitní produkty, potraviny.


Jak se zpracovává kozí mléko


V roce 2002 byla spuštěna do provozu nově vybudovaná mlékárna - sušárna kozího a kravského mléka, ve které zpracovávájí vlastní produkci kozího mléka. V roce 2003 bylo uděleno provozu veterinární číslo exportního závodu, z čehož vyplývá, že výrobky vyráběné v této provozovně splňují podmínky pro uvedení na trh a vývoz do členských států a Evropské unie.

Postup: Přijaté syrové kozí mléko se tepelně ošetří, spasterizuje a odvádí potrubím do suché části provozu na další zpracování - rozprašovací sušárny RS 50. Během celého procesu zpracování mléka, od přísunu až po konečný finální výrobek, probíhá jeho zpracování v uzavřeném potrubním systému, bez kontaktu s vnějším prostředím, což je vzduch a personál. Dodržování technologické kázně plně brání mikrobiální a fyzikální kontaminaci zpracovaného mléka. Zároveň se v oblasti jakosti uplatňuje systém HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), který zajišťuje kvalitu výrobků v průběhu výrobního procesu, kontrolují se tzv. kritické body během výroby. Tento systém jakosti je standardem, který se uplatňuje při výrobě potravin a biopotravin.